Çocuk Ergen Psikoloğu

Çocuk / Ergen Psikoloğu

Çocuk Ergen Danışmanlığı: Çocuk ve ergenlerle yürütülen terapi hizmetinde; çocuk ve ergenlerin yaşadığı duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlar çalışılır. Süreç içinde çocuk/ergenlerin yaşadığı psikolojik sorunlara odaklanılırken terapide aynı zamanda aile görüşmeleriyle ebeveynlerle işbirliği sağlanır. Psikolojik sorunlara odaklanılırken , gelişim değerlendirmeleri, sosyal ve duygusal becerilerin güçlenmesi amacıyla çeşitli test ve tekniklerden faydalanılır. Amaç çocuğun yaşına özgü problemleri çözerken çocuğunuzun iç dünyasını anlamak aynı zamanda çocuğunuzun yaşadığı sıkıntılarla başedebilme yeteneğinin güçlenmesini sağlamaktır. Ergenlik dönemi tıkanıklıkları yine çocuk, terapist ve aile işbirliği ile çözümlenir. Ergenlik dönemi problemleri hem aile hem de ergen için zorlayıcı olabilmektedir. Bu süreçte alınan psikolojik destek sorunların büyümeden çözümlenmesi ve ilerde yaşanabilecek problematiklere zamanında müdahale edilerek çocuk ve ailenin krizlerle başedebilmesine imkan sağlar. Çocuk Ergen Danışmanlığında kullanılan terapi çeşitleri Oyun Terapisi, Emdr, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Dinamik Yönelimli Terapidir.

Merkezimizde çalışılan çocuk/ ergen danışmanlık hizmetleri:

Çocuk Danışmanlığı kapsamında; Çocuk gelişim takibi, temel alışkanlıkların kazandırılması (yeme, içme, tuvalet), Davranış Bozuklukları, Uyum Sorunları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Özel Öğrenme Güçlüğü, Tırnak Yeme, Takıntılar, İnatçılık, Alt ıslatma- Dışkı Kaçırma Kardeş Kıskançlığı, Cinsel Eğitim, Tikler, Kaygı Bozuklukları, Okul Fobisi, Özgüven Problemleri, Sınav Kaygısı, Yas Danışmanlığı, Boşanma Süreci Sorunları, Ayrılma Anksiyetesi, Arkadaşlık İlişkileri, Uyku ve Yeme sorunları, Öfke Problemleri, Korkular, 2-3 yaş sendromu, Selectif Mutizm, Cinsel Travmalar, Okul Travmaları, Aile Eğitimi, İçe Kapanıklık.

Ergen danışmanlığı kapsamında; Ergenlik Sorunları, Karşıt olma sendromu, iletişim problemleri, arkadaşlık ilişkileri, uyum davranış sorunları, sınav kaygısı, Dikkat Eksikliği, Okul/Ders başarısı, Sosyal Fobi, Aile İçi Çatışma, Yas ve Kayıplar, Sorumluluk Almama, Kaygı ve Korkular, Çalma Davranışı, Depresyon, Öfke Problemleri, Kendini İfade Edememe, Davranış Problemleri
Merkezimizde uygulanan çocuk testleri: Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R), Metropolitan Okul olgunluğu Testi, Peabody Resim- Kelime Testi, Ankara Gelişim Envanteri( AGTE), Bir İnsan Çiz Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama, Beier Cümle Tamamlama Testi, Louissa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir