Başak Tanrıverdi

Çocuk / Ergen Psikoloğu

Yeditepe Üniversitesi’nde psikoloji lisans eğitimini başarı ile tamamlamış, 2013 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansına başlamış ve ” Engelli çocuğa sahip anne babaların sürekli ve durumluluk kaygı düzeyleri ile ebeveyn stilleri arasındaki ilişki” konulu tezi ile bitirmiştir. Oyun Terapisti, Aile ve Çift Terapisti, Çocuk ve Ergen Psikoterapistidir. Kullandığı teknikler Oyun terapisi, Bilişsel Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, ve Dinamik Yaklaşımdır.

Lisans süresince Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ve Gaziosmanpaşa Hastanesinde staj yapmıştır. Yine lisans süresinde Anadolu yakasında bir çocuk esirgeme kurumunda okul dönemi çocuklarıyla grup çalışmalarını gönüllü olarak yürütmüştür. Lisansı tamamladıktan sonra 1.5 sene özel bir kurumda öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği, yaygın gelişimsel bozukluğu ve davranım bozuklukları olan çocuk ve ergenlerle bireysel seansları ve aile danışmanlığı programını, kurum içindeki veli toplantılarını, öğretmenler toplantılarını, sosyal sorumluluk projelerini ve etkinlikleri sorumlu psikolog olarak yürütmüştür.

Çalışma süresi boyunca okul öncesi dönem çocukları, okul dönemi çocukları ve ergenlerin akademik, zihinsel ve bedensel gelişim süreçlerine yönelik testler uygulamış ve danışmanlıklarını yapmıştır. Özel Eğitimde çalıştığı dönemde kadın sığınma kurumundaki çocukları gönüllü olarak değerlendirmeye almıştır. Çeşitli anaokullarında hizmet içi eğitim ve seminer vermiştir.

2014 yılında Beylikdüzü’ nde kurucusu olduğu Psikolojik Danışmanlık Merkezinde çocuk ve ergen terapilerini yürütmüştür. Oyun Terapisti, Aile ve Çift Terapisti, Çocuk ve Ergen Psikoterapistidir. Kullandığı teknikler Oyun terapisi, Bilişsel Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, ve Dinamik Yaklaşımdır. Çeşitli kanal ve dergilere röportaj vermiştir. Evli ve 1 erkek çocuğu annesidir.

Eğitim ve Seminerler:

 • Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Aile Danışmanlığı ve Çift terapisi Eğitimi ( Dr. Şükrü Alkan- 250 saat)
 • Oyun Terapisi Eğitimi ve süpervizyonu – Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği (Dr. Şükrü Alkan -50 saat + süpervizyonlara devam edilmektedir.)
 • CETAD cinsellik ve cinsel eğitim
 • Panik Bozukluk Workshop ( Panik Atak ve Anksiyete Dostları Derneği)
 • Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Müzik Algısı ve Ritm Algısı
 • Zor Velilerde Başa Çıkmada İletişim Yöntemleri
 • Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Problem Çözme Becerileri
 • Bilişsel Davranışçı Terapi ve süpervizyonu (Üsküdar Üniversitesi- Uzm. Dr. Ahmet Emre Sargın)
 • Vamık Volkan Psikanaliz Günleri Narsisistik ve Borderline Kişilik Bozukluklarında Nesne İlişkileri (Psikoterapi Enstitüsü- Prof. Dr. Vamık Volkan)
 • Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi- ( 2015- Dr. Nevin Dölek)

Uyguladığı Testler:

 • WISC-R (Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği)
 • Loissa Duss
 • AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
 • Good-Enough resim çizme
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı
 • Beier Cümle Tamamla ve Duygu Durumu testleri
 • Metropolitan Okul Olgunluğu

 

Uzmanlık Alanları

        Çocuk, Ergen ve Aile Danışmanlığı

 • Çocuk Danışmanlığı: Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu, Öfke problemleri, Davranış bozuklukları, Tırnak yeme, Takıntılar, İnatçılık, Alt ıslatma, dışkı kaçırma Kardeş kıskançlığı, Çalma davranışı, Masturbasyon Cinsel Eğitim danışmanlığı, Tikler, Kaygı bozuklukları, Okul fobisi, Özgüven problemi, Korkular, Ayrılma kaygısı, Sınav kaygısı, Yas süreci, Boşanma döneminde çocuk tarafından yaşanan sıkıntılar, Gelişim ve zeka testleri uygulaması ve değerlendirmesi.
 • Ergen Danışmanlığı: İletişim problemleri, Arkadaşlık ilişkileri, Cinsel eğitim danışmanlığı, Özgüvensizlik, Kendini ifade edememe, Duygusal ilişkiler,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Aile içi ilişkiler de sorumluluk alabilme, Kaygılar, Korkular, Okul başarısı/ders çalışma/okulu bırakma isteği, Çalma davranışı, Sınav kaygısı, Bağımlılıklar( internet, madde), Geleceğe karşı umutsuzluk, Depresyon,  Öfke problemleri, Yas danışmanlığı, Sosyal fobi, Kariyer yönelimi, Aile içi ilişki problemleri.