Gülşah Öztürk Erten

Uzman Klinik Psikolog

Selçuk Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans eğitimini 2008 yılında tamamlamıştır. Mezuniyeti sonrasında farklı eğitim kurumlarında psikolojik danışmanlık hizmetlerinde bulunmuş, ailelere yönelik çeşitli seminer ve eğitimler düzenlemiştir. 2012 yılında Psikoterapi Enstitüsü’ne başlayarak 3 yıl süren bütüncül psikoterapi eğitimini başarı ile tamamlamıştır. 2014 yılında ise Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansına başlamış ve proje danışmanlığını Yard.Doç.Dr Ayşe Özlem Mestçioğlu Gökmoğol’un yapmış olduğu ”Öğretmenlerde bağlanma tarzları ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi” konulu proje ile bitirmiştir.

Yetişkinlikte yaşanan sorunların temelinin çocukluk ve ergenlik döneminde oluştuğu fikri bu alanda uzmanlaşmaya yöneltmiştir. Aynı zamanda bu alanda çalışan bir uzmanın aile bireylerinin kişilik yapılarını doğru değerlendirebilmesi açısından psikoterapi alanında da yetkinliğinin olması gerekliliğine inanmıştır. Tüm danışanların kendilerine özgü bir ruhsal yapısı olduğunu ve terapi sürecinde tek bir yaklaşımın danışanı bütünüyle ele alamayacağını düşünerek terapilerinde Bütüncül Psikoterapi Yaklaşımını benimsemiştir. Bununla birlikte geçmişte yaşanmış travmaların ya da etkisi travmatik olan olayların çözümlenmesinde kullanılan EMDR yöntemini de kullanmaktadır.

Gülşah Öztürk Erten, Kaygılar – Korkular – TSSB ve diğer Anksiyete Sorunları – Çocukluk Depresyonu – Dikkat Eksikliği ve DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) – Öğrenme Güçlüğü -Uyum ve Davranış Bozuklukları – Dürtüsellik / Impulsivite – Okuma ve Konuşma Bozuklukları – Özgüven Sorunları – Psikolojik Ağrılar, Çocukta Baş Ağrısı ve Karın Ağrıları – Boşanma Sonrası Adaptasyon Sorunları, Çocukta Duygusal bozukluklar – Çekingenlik /utangaçlık – Saldırgan davranışlar -Yalan söyleme – Sınav Kaygısı – Huysuzluk nöbetleri – İnatçılık- Enürezis (Alt ıslatma)- Enkoprezis (Dışkı kaçırma) – Yeme bozuklukları – Travma ve yas süreci – Çocukluk takıntıları ve obsesif kompülsif bozukluk vb. alanlarda çocuk, ergen ve ailelerine yönelik bireysel danışmanlık ve psikoterapi hizmeti sunmaktadır.

 

Katıldığı Eğitimler:

• Bütüncül Psikoterapi Eğitimi(Uzm.Dr.TahirÖzakkaş) – (Teori 360 Saat) Psikoterapi Enstitüsü (2012-2013)
• Bütüncül Psikoterapi Eğitimi(Uzm.Dr.TahirÖzakkaş) – (Formülasyon 288 Saat) Psikoterapi Enstitüsü(2013-2014)
• Bütüncül Psikoterapi Eğitimi(Uzm.Dr.TahirÖzakkaş) – (Supervizyon 288 Saat) Psikoterapi Enstitüsü(2014-2015)
• Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi(Uzman Psikolog Nilüfer Devecigil) – FamilyPsychological Services (FPS) – Psikoloji İstanbul (2016)
• Çocuklar için Bilişsel Davranışçı Terapi (Dr.Nevin Dölek) – Apamer (2016)
• Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Travma Eğitimi(EMDR) – (40 Saat)(Emre Konuk) Davranış Bilimleri Enstitüsü(Mart 2013)
• CognitiveBehavioralTherapy of AnxietyDisordes(Dr.ArthurFreeman)-(18 Saat)
Departmant of BehavioralMedicineMidwesternUniversty-Psikoterapi Enstitüsü(Eylül-2013)
• Aile Danışmanlığı Eğitimi (450 Saat)
Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (2013)
• Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulamalı Eğitimi (Prof.Dr.Banu Anlar-Prof.Dr.Kalbiye Yalaz)
Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği (2014)
• Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma-Debrifing (18 Saat)
Milli Eğitim Bakanlığı (2010)
• Psikoeğitim (18 Saat)
Milli Eğitim Bakanlığı (2010)
• 7-19 Yaş Aile Eğitimi
• Milli Eğitim Bakanlığı – UNICEF (2010)
• Temel Kabiliyetler Testi 7-11
Milli Eğitim Bakanlığı (2011)
• Eğitimde Yaratıcı Drama (42 Saat)
Milli Eğitim Bakanlığı (2015)
• Temel Yetenekler Testi 6-8
Milli Eğitim Bakanlığı (2016)
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
• AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)